ISO 22000:2005 je međunarodni sveobuhvatni standard za sisteme menadžmenta zdravstvene bezbednosti hrane. On definiše set opštih zahteva za zdravstvenu bezbednost hrane koji se odnose na sve organizacije u lancu hrane.

GMP za dijetetske suplemente uključuje propise i odredbe potrebne za obezbeđenje kvaliteta u toku: proizvodnje, pakovanja, obeležavanja i skladištenja dijetetskih suplemenata. Završno pravilo sadrži zahteve za uspostavljanje procedure kontrole kvaliteta, dizajniranje i konstrukciju proizvodnih pogona kao i ispitivanje sastojaka i završnog proizvoda.

ISO 22716:2007 je dobra proizvođačka praksa (GMP) u kozmetičkoj industriji i opisuje osnovna načela za primenu GMP-a tokom proizvodnje konačnog kozmetičkog proizvoda. Standard ISO 22716:2007 je međunarodni standard koji daje smernice za proizvodnju, upravljanje, dokumentovanje procedura, skladištenje i distribuciju kozmetičkih proizvoda.